Bir minik mucizedir aslında. Uzun sağlıklı yaşam iksiri de diyebiliriz sanırım !
Kafkas dağlarında yaşayan ve kefir içen insanların ömürlerinin uzun olduğu bilinmektedir. Bu durum kefirin yüksek derecede protein, mineral ve vitamin içermesinden dolayı sağlığa çok iyi geldiği şeklinde açıklanabilir.

Kefir sindirim problemi olanlar için en iyi çarelerden biri olarak görülmektedir.

Ülkemizde de kefirin tedavi edici özelliği üzerine yapılan bir araştırma sonucunda 25-65 yaşları arasında 100 kişide 6-9 aylık kullanım sonucunda bağırsak bozukluklarında % 100, uykusuzlukta % 60- 70, sinirsel depresyonlarda % 50-80 düzelme saptanmıştır. ️Bazı araştırmalar ; kefirin antibakteriyel, mantara karşı etkili ve kanser hücrelerinin hızlı çoğalmasını / tümörlerin büyümesini önleyen ya da engelleyebilen aktivitelere sahip olduğunu göstermiştir.

Kefirde oluşan antibakteriyel maddeler E.coli, Salmonella gibi hastalıklara sebep olan bakteriler üzerine negatif etkilidir. Örneğin ;

-Laktik asidin ortam pH’sını düşürerek diğer bakterilerin gelişmemesi için bir ortam oluşturduğu
-H202’in bağırsakta ki hastalığa sebep olan bakterilere karşı engelleyici olarak görev yaptığı

-Asetik asitin de antibakteriyel etki gösterebildiği gözlemlenmiştir.

Aynı zamanda kefir , mantar türlerine karşı , engelleyici ve iyileştirici etkiye sahiptir. (Örn; Candida, Saccharomyces, Rhodotorula, Torulopsis, Microsporum ve Trichopyton )

Son yıllarda kefirin kanseri kontrol etme etkisi üzerine yapılan çalışmalarda olumlu sonuçlar alındığı bildirilmiştir (Alptekin ve ark., 2004). Kefir kanser engelleyici , etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, özellikle bağırsak kanseri riskini azatlığı bildirilmektedir.
Kefirin bileşimindeki selenyum; E vitamini, katalaz ve süperoksitdismutaz enzimleri ile birlikte , hücreler üzerine Anti-oksidatif etki yani ;vücudumuzda biriken oksijen radikallerinin aşırı artışı nedeni ile çoğu kronik hastalıklara ve bilhassa kansere neden olan maddeleri vücuttan uzaklaştırma , etkisi göstermektedir. Bu da antikanserojenik bir faktör olarak değerlendirilmektedir.

Sürekli içildiğinde kefirle birlikte vücuda alınan yararlı bakteriler, özellikle de laktobasiller bağırsaklara yerleşerek, barsak ortamını düzeltmekte ve ürettikleri asit bileşiklerle hastalık yapan bakterilerin ortadan kalkmasını sağlamaktadırlar Kefir ishale yol açan E.coli ve Salmonella gibi mikroorganizmalara karşı antimikrobiyel etkisiyle onların gelişimini önlemekte ve ishale iyi gelmektedir
NE ZAMAN KEFİR VEREBİLİRİM?
Ek gıdaya başladıktan sonra tadım günleri bitiminde 1-2 tatlı kaşığı başlayabilirsiniz.